Nyt tag

Læs vores råd og vejledning, hvis du overvejer nyt tag!

Trænger du til et nyt tag?

En tagudskiftning er et særdeles omfattende projekt, men også et projekt der kan gøre dit hjem til kvarterets pæneste hus, samt øge dit hjems værdi. En udskiftning af dit tag, kan have indvirkning på en lang række områder som hvordan:

 • Isoleringen i dit hjem er.
 • Dagslyset kommer ind.
 • Pladsforholdene er.
 • Dit hjems udseende er udadtil.

Det er særdeles vigtigt, at dit nye tag passer til resten af huset. Du kan starte med at kigge ud af vinduet og se hvilke tagfarver dine naboer benytter sig af. Det skal du gøre, fordi man helst ikke skal skille sig ud fra flertallet i kvarteret, da det kan risikere at gøre dit hus mindre attraktiv, i tilfælde af at det skal sælges. Forsøg derfor at matche den stil, der går igen i resten af kvarteret.

Gør dig nogle overvejelser i forhold til stil og farve, du kan derfor passende tage en professionel med på råds. Du kan derved få noget inspiration til, hvordan dit nye tag passer ind i kvarterets stil og din egen stil. Når du har en ide om hvilken stil du gerne vil ramme, kan du gå videre til det mere praktiske.

Planlægningsfasen

At få bygget et nyt tag kræver store finansielle overvejelser. Vi anbefaler derfor, at du tager banken med på råd, inden du springer ud i processen. Du skal ligge et budget, som tager højde for alle aspekter i processen. Det er områder som undertag, tagrender, isolering, reparationer, stilladser og løn til håndværkerne. Det vil også være en god ide at have nogle penge til rådighed udenfor budgettet, til eventuelle uforudsete hændelser. Det kan være underliggende konstruktioner, som er blevet overset i forbindelse med håndværkerbesøget. Det er ofte noget man ikke kan se eller vurdere før arbejdet er gået i gang.

Brug professionel hjælp

Du overvejer måske at lægge dit nye tag på selv. Det skal du kun gøre, hvis du ikke har lavet andet de sidste 10 år. Vi anbefaler derfor, at du anvender professionelle fagfolk under hele bygeprocessen. Det skal du, fordi du kan risikere at lave fatale fejl, som kan koste dig dyrt, hvis du udfører arbejdet selv. Ved at benytte dig af et firma som f.eks. MC Byg, vil du være dækket af deres forsikring og ansvar.

Lovgivning

I forbindelse med planlægningen af dit nye tag anbefaler vi, at du undersøger lovgivning og regler som er relevante for tagbelægninger. Der er tale om fire områder, som du skal undersøge i forbindelse med byggeriet, husk altid at tjekke;

 • Bygningsreglementet, som indeholder love og regler for tage.
 • Om der er særlige regler for netop dig og dit hjem, ved at tjekker lokalplanen.
 • De specificerede monterings- og brugsanvisninger som producenter udgiver.
 • Brancheorganisationerne, gode råd om anvisninger og vejledninger om de forskellige tagbelægninger.

Det er en god ide at tjekke efter ovenstående, da du kan risikere at omlægge dit tag, såfremt du overskrider reglerne. Det vil være et omfattende og bekostelig projekt. Du har formentlig ikke lyst til at betale for dit tag to gange.

Materialer

Der er to typer tagdækninger, tunge og lette. Naturskifer og beton- og tegltagsten er de tunge materialer, mens tagpap, eternit og stålplader er de lette materialer. Hvis du har tungematerialer på nu, kan du sagtens udskifte dem med lette materialer. Det kan være problematisk, hvis man ønsker at skifte et let tag ud med et tungt. Det skyldes, at tagkonstruktionen er bygget til et let tag.
Den nemmeste løsning for dit tag vil være at udskifte tagbelægningen, men det kan være at undertaget også trænger til en udskiftning. Undertaget er den del som sikrer mod indtrængning af sne og vand. Det er særdeles vigtigt, at undertaget hænger sammen med følgende dele af tagets udformning:

 • Tagets hældning.
 • Den valgte tagbelægning.
 • Tagets sammenskæringer.
 • Tagets eventuelle kviste, skorstene eller ovenlysvinduer.

Det er ofte set, at dårlige undertage er skyld i en del tagskader. Det er derfor vigtigt ikke at gå på kompromis med det valgte undertag.
Med henblik på tagbelægningen er der en række muligheder, som du kan vælge mellem. De forskellige typer af tagbelægninger, du kan bruge, er bestemt af tagets hældning. Vi giver dig her en oversigt over tagbelægningsmaterialerne i forhold til hældningerne.

Skærmbillede 2015-08-17 kl. 11.17.24

Priser

Det valg du ender med, er bestemt af økonomiske, byggeteknisk og arkitektoniske hensyn. Det kan være svært at vurdere hvad priserne er for at lægge nyt tag. Det afhænger meget af, hvilke materialer man anvender, og om der skal ovenlysvinduer i eller om der skal laves en kvist etc. Vi har dog været et smut forbi Dansk Tagteknik og benytte os af deres prisberegningsmaskine. Vi kommer her med et priseksempel:

Nyt tegltag

Afmontering af eksisterende tag og bortkørsel af affald. Pålægning af nyt Dantegl eller tilsvarende kvalitet. Taget er komplet monteret inkl. nye:

 • Tagrender og nedløb
 • Udluftningshætter
 • Skorstensindækninger
 • Vindskeder
 • Rygninger
 • Oprydning og bortkørsel af byggeaffald

Vejledende pris. Kr. 161.600,- inkl. moms

Eksemplet tager udgangspunkt i et hus med grundplan på 110 m2. Et hus der har en taghældning mellem 12-34 grader. Det eksisterende tag var tegl og det nye tag, der bliver sat på er tegl.

Garanti

Ofte ses det, at producenterne yder garanti på deres produkter helt op til 20 år. Det kræver at taget, som bliver anlagt, opfylder de anvisningerne der er givet. Det er derfor en god ide at kigge godt efter, når du vælger materialer, og sikre du får garanti udover de lovbestemte regler.

Vedligeholdelse

Når taget er lagt på, skal du sørge for at vedligeholde det og tjekke for utætheder, ødelagte tagsten, tagpap eller tagplader. Hvis du opdager fejl, skal du ikke tøve med at få det repareret. Jo hurtigere du får det gjort jo bedre. Du skal være særlig opmærksom på dit undertag. Der anbefaler vi, at du tjekker det for huller eller revner en gang om året. Hvis dit undertag er utæt kan det medføre rådskader, skimmelsvamp og fugt. Hvis du har et tagrum, skal du sørge for konstant ventilation i rummet. Hold særlig øje med skadedyr, så de ikke gnaver hul i konstruktionen. Du bør altid benytte dig af professionelle fagfolk, så som Tømrermester Rasmus Balle hvis du skal have lavet reparationer på dit tag.