Nybygning

Hvilket hus er det rigtige for dig?

Konjunkturer
Antallet af huse der bliver bygget, varierer meget afhængig af konjunkturerne. I højkonjunkturer bliver der årligt bygget cirka 35.000 nye huse i Danmark, mens der bygges omkring 10.000 huse årligt, når der er lavkonjunktur.

Tallene indikerer at vi i opgangstider, gerne bygger nyt hus, mens vi i nedgangstider nok har større tilbøjelighed, til at tilpasse os i vores eksisterende bolig. Hvis der vitterligt er et behov for forandring, kan vi i lavkonjunkturer, være mere tilbøjelige til at foretage en renovering eller ombygning af det eksisterende hus, fremfor at bygge nyt.

Der kan være mange forskellige grunde til I overvejer at bygge et nyt hus. Familien står måske foran en udvidelse, der kræver mere plads? I skal måske flytte til en anden landsdel i forbindelse med nyt arbejde? I har måske fundet den perfekte grund, og ønsker at sætte jeres eget præg på huset, nu muligheden er opstået?

Nybygning af et hus indebærer en stor økonomisk udskrivning, det er en tidskrævende proces at gennemgå ønsker og krav, og beslutningen kan have en afgørende betydning for, hvordan I trives som familie. Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at I træffer de rigtige beslutninger, når I overvejer at bygge nyt hus. Vi vil her gennemgå nogle af de vigtigste ting I skal være opmærksomme på, før I træffer beslutningen.

Nybygning af hus

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed!

Når I leder efter området, hvor I vil bygge, er der mange faktorer, der skal overvejes, før I køber en byggegrund. Vi anbefaler at hele husstanden inddrages i processen. Sæt jer ved spisebordet med hver jeres papir, og skriv så stikord, hver for sig. Når I alle har skrevet stikord, kan I begynde at drøfte, hvad der er vigtigt for familien når området skal vælges. Herunder er der inspiration til nogle af de ting, I kan overveje at drøfte omkring beliggenheden.

 • Har I skolesøgende børn så hjælper det ikke, at I har fundet den perfekte udsigt, hvis der ikke er skoler i nærheden.
 • Hvilke overvejelser har I gjort jer i forhold til, hvor nemt det er at komme med offentlige transporter?
 • Har I overvejet betydningen for familiens trivsel, hvis far eller mor pludselig skal til at pendle 1 time ekstra hver dag, for at komme frem og tilbage fra arbejdet?
 • Hvad betyder det for jer at flytte til et område tæt på offentlig transport og motorveje, hvis jeres børn skal krydse en meget trafikeret vej, hver gang de skal til en fritidsaktivitet?
 • Hvad står der i lokalplanerne for området? Er der mulighed for I kan bevare jeres flotte udsigt, efter huset er bygget? Eller er det bare et spørgsmål om tid før udsigten er ødelagt, fordi der er en der kan bygge hus mellem jer og udsigten? Eller er der planer om at omdanne den flotte udsigt til et indkøbscenter?

Husets faciliteter

Man bør naturligvis ikke kaste sig ud i et nybyggeri, før man har en endelig plan for, hvordan det vil tage sig ud, når det er færdigbygget. Det koster en del penge at bygge et nyt hus, og det tager lang tid at få det planlagt. Vigtigst er dog, at det er rammen om familiens liv. Før I køber en grund, eller tager kontakt til håndværkeren, så bør I gøre jer selv den tjeneste at skrive ned, hvilke krav der er til drømmehuset. Herunder er der inspiration til nogle krav, I kan have til huset – listen er på ingen måder fyldestgørende, men er med, så I har nogle punkter at brainstorme ud fra! Der er mange ting I skal overveje i forbindelse med en nybygning. Jo mere sikker I er på jeres krav og ønsker, des nemmere kan I formidle dem videre til entreprenøren, der skal hjælpe jer med byggeriet.

 • Hvor stort skal huset være?
 • Hvor stor skal grunden være?
 • Hvilke materialer ønsker I huset skal bygges I?
 • Er det vigtigt der er garage?
 • Hvor mange værelser har I brug for nu, og i fremtiden?
 • Er det et krav at alle m2 ligger i stueplan, eller kan/skal det være i flere etager?
 • Hvor mange toiletter skal der være?
 • Skal huset være velegnet til kørestol?

Brug tiden fornuftigt!

Der er nogle få, der selv har tiden og evnerne til at bygge et hus, men langt de fleste vælger at få professionel assistance til opgaven, og nøjes så med at hjælpe til, når de har tid til det. Vi vil ikke anbefale nogen at bygge nyt hus uden de har professionelle håndværkere til rådighed. Derimod vil vi altid anbefale, at I indgår en aftale med ét firma (hovedentreprenør), der så bliver ansvarlig, for at koordinere med øvrige håndværkere.

Nybygning af et hus er en tidskrævende opgave, og sandsynligheden for at jeres drømmehus bliver perfekt, afhænger af, hvordan I bruger jeres tid. Sålænge I ikke har underskrevet en aftale, kan I omkostningsfrit komme med nye ønsker til byggeriet. Har I først underskrevet en aftale med entreprenøren, og er håndværkerne gået i gang med byggeriet, bliver det til gengæld dyrt eller måske endda umuligt, hvis I lige får lyst til at bygge et ekstra værelse. Det kan lyde trivielt, men vores erfaring siger os, at vi ikke kan understrege nok, hvor vigtigt det er, at I bruger tid på forberedelsen. Har I været hele vejen omkring alle detaljerne i drømmehuset, og fået detaljerne videreformidlet til entreprenøren, så kan I læne jer tilbage og lade den professionelle bygge huset. I den perfekte verden vil man derfor ikke foretage ændringer når aftalen er underskrevet, men det kan jo blive nødvendigt af den ene eller anden årsag – der kan opstå situationer man ikke har taget højde for, og som nødvendiggør at aftalen skal ændres. Hvis I kommer i en situation, hvor enten I eller håndværkerne har behov for noget andet, end det I allerede har aftalt, så husk at få ændringerne ned på skrift. Herefter skal begge parters underskrifter på papiret med angivelse af tid og sted for ændringen.

Udover at bygge professionelt, kan entreprenøren hjælpe med at studere lokalplaner, servitutter, bygningsreglementer, indhente byggetilladelser o.s.v. På Tømrerguiden har vi kendskab til flere dygtige entreprenører, der kan stå for en ny nybygning – en af dem er TC Entreprise. Hvis du vælger dem, så får du en håndværker der er medlem af Dansk Byggeri, og er dermed sikker på, at han har en forsikring gennem Byg Garanti. Vælger du en håndværker, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, er det vigtigt at undersøge, om de eventuelt er tilknyttet en anden garantiordning. En garantiordning er ikke i sig selv nogen garanti for at håndværkeren har en forsikring der er tilstrækkelig. Vi vil derfor altid anbefale jer, at I kontakter jeres forsikringsselskab, før I går i gang med en nybygning. Det er den eneste måde hvorpå, I ved hvilke vilkår der er gældende for lige præcis jer. Bolius har skrevet en ganske relevant artikel omhandlende forsikringsforhold, når I skal foretage en nybygning – den vil vi anbefale jer at læse.

Planlægning af nybygning Nybygning af hjem