Isolering

Det kan være en jungle at finde rundt i de forskellige måder at isolere på, så Tømrerguiden har samlet al den information der er værd at vide om isolering

Læs om de forskellige muligheder for isolering

Det danske klima er omskifteligt. Der er varme sommerdage, regnfulde og blæsende efterårsdage, og vi oplever med jævne mellemrum stærk frost i ugevis, når vinteren “står for døren”. Det meget omskiftelige vejr betyder at en god isolering er nødvendig. En god isolering hjælper ikke kun på at holde på varmen, men er også vigtig i forhold til at undgå sundhedsskadelig skimmelsvamp. Én ting er de fordele et godt isoleret hus giver dig og familien, en anden ting er, at du også hjælper miljøet med et godt isoleret hus.

Beskyttelse mod kulden

Den naturlige isolering som tag og ydermuren giver en ejendom, er ikke god nok, hvis ejendommen benyttes til beboelse eller som arbejdsplads. Hvis du ikke har isoleret ejendommen godt nok, vil du opleve et stort varmetab. Varmetabet betyder, at det bliver forholdsmæssigt dyrt for dig at opvarme huset. Udover den økonomiske omkostning som den manglende isolering udgør, så betyder manglende isolering, at du udleder næsten 3 gange så meget CO2 som en godt isoleret ejendom.

Skimmelsvamp

Der kan være mange andre grunde til, at du læser om isolering her på siden. Måske er det fordi du har opdaget, at der er opstået skimmelsvamp i huset. Skimmelsvampen opstår ofte i ældre ejendomme, hvor der er fugtige områder. Skimmelsvamp kan dog også opstå i nyere huse, hvis isoleringsarbejdet ikke har været udført godt nok i forbindelse med opførelsen. Et sted hvor man ofte kan støde på skimmelsvamp i de nyere huse, er i uopvarmede kældre, da fugten har vanskeligt ved at fordampe,

isoleringsmaterialer

Isoleringstyper

Isolering er ikke bare isolering. Behovet for isolering er afhængigt af hvilken type ejendom, der tales om. Vi vil herunder gennemgå nogle af de mest brugte former for isolering der findes:

  • Loftisolering Varme stiger opad, og en ordentlig loftisolering er derfor af afgørende betydning, hvis du ønsker at holde varmeregningen i ro. Bor du i en ældre ejendom, hvor loftet ikke er isoleret, har du heldigvis mulighed for at få det efterisoleret. Nogle vil godt kunne klare efterisoleringen uden professionel hjælp – særligt hvis loftet er let tilgængeligt, mens andre vil have svært ved, selv at udføre arbejdet. Jo vanskeligere tilgængeligt loftet er des vanskeligere er det at isolere. Prisen for at foretage loftisolering er afhængig af sværhedsgraden, og det bedste råd vi kan give er, at du beder din fagmand, komme med et uforpligtende tilbud.
  • Hulmursisolering Før oliekrisen i 1973 tænkte vi ikke over isoleringen når vi byggede huse, men efter prisen på energi er blevet en faktor, er betydningen af god hulmursisolering gået op for danskerne. Med en god hulmursisolering kan du holde kulden ude, og varmen inde, til glæde for din pengepung, og til gavn for miljøet. Du undgår undgår endvidere sundhedsskadelig skimmelsvamp, og minimerer udefrakommende støjgener. Det er – i de fleste tilfælde – ikke så vanskeligt at foretage hulmursisolering, hvis du har et professionelt firma, til at hjælpe dig. Det er dog vigtigt, at du drøfter dit behov med en fagmand om hvilken form for hulmursisolering der skal vælges, da der findes flere forskellige typer. Hvilken type der er bedst for dig beror på forskellige ting som husets størrelse og alder samt dine behov.
  • Vægisolering Hvis det er vigtigt for dig, at I kan holde en ret konstant temperatur i hjemmet, så kan løsningen være vægisolering. Udover at holde temperaturen konstant, skal en vægisolering også beskytte mod fugt og støj. Man kan både fortage udvendig og indvendig vægisolering. Hvis boligen har en hulmur, der ikke er isoleret, virker den udvendige vægisolering ret oplagt, da det er en forholdsvis billig løsning. Man kan også vælge at foretage en indvendig isolering, der opfylder samme formål som den udvendige isolering. Den benyttes ofte, hvis man ikke vil ændre på husets udvendige udseende, eller hvis facaden f.eks. ikke må ændres. Det skal absolut frarådes at kaste sig over indvendig vægisolering, medmindre man virkelig har stor ekspertise på området. Man kan komme til at ændre på det sted, hvor duggen opstår, og der kan dermed opstå fugtproblemer inde i huset, med risiko for der efterfølgende kommer sundhedsskadelig skimmelsvamp. Hvis man ikke er omhyggelig, og mangler erfaring på området, kan man altså gøre mere skade end gavn, når man arbejder med indvendig vægisolering. Prisen for at få foretaget indvendig vægisolering vil ofte være ret høj, da den afspejler kompetencen og omhyggeligheden, der er påkrævet.
  • Efterisolering For nogen er efterisolering en rigtig god idé. Du vil særligt opleve en stor besparelse på varmeregningen, hvis det er et ældre hus du efterisolerer, og samtidig vil du hjælpe miljøet, da du fremadrettet vil udlede mindre CO2. Der er nogle, der vælger selv at kaste sig ud i opgaven, og det er i flere situationer også muligt at opnå en fortjeneste, ved at udføre opgaven selv. Du skal selvfølgelig holde din besparelse ved at udføre opgaven selv op mod, at en professionel tømrer sandsynligvis har en erfaring på området, der gør, at han kan udføre opgaven så optimalt, at varmeregningen bliver endnu lavere. Herudover er der desværre mange tilfælde, hvor boligejere får ventilations- og fugtproblemer efter selv at have kastet sig ud i opgaven. En professionel tømrer bør have en forsikring, der dækker mod fugtskader, hvis han kommer til at begå fejl
Isolering
ny isolering

Alternativerne

Langt de fleste ejendomme i Danmark er isoleret med med materialer, der primært er fremstillet af sten- og glasuld, men i de seneste år er der kommet en række andre produkter på markedet. De mest kendte af de alternative isoleringsmaterialer er:

  • Papir – genbrugsmateriale fremstillet af gamle aviser
  • Hør – fremstillet af fibre fra hørplanten
  • Halm – der skal søges om særlig dispensation, hvis du vil bruge halm til isolering.

Der findes en række andre, mere eller mindre kendte isoleringstyper. Uanset hvilken type man vælger at isolere med, så findes der fordele og ulemper ved valget. Årsagen til at de fleste ejendomme er isoleret med materialer fremstillet af sten- og glasuld, er at det har en god isoleringsevne, og har vist sig meget holdbart. Afhængig af hustypen kan de alternative isoleringsmaterialer være mindst lige så holdbare og effektive som de traditionelle, men det kan være vanskeligt at fremstille – og dermed sælge – de alternative isoleringstyper til en konkurrencedygtig pris.

Læs mere om hvorfor isolering er en god idé

Isolering og håndværker